Undersøgelser og behandlinger

(Listen er ikke udtømmende)

Infektioner:

Allergi:

Ører/Hørelsen:

Høreapparatbehandling:

Svimmelhed:

 • Ørestenssvimmelhed (BPPV)
 • Virus på balancenerven (neuritis vestibularis)
 • Ménières sygdom

Snorken og søvnapnø:

 • Søvnundersøgelse (CRM). Apparat til søvnregistrering i hjemmet, udlånes

Næsen og bihulerne:

 • Kikkertundersøgelse gennem næsen (rhinoskopi)
 • Næseblod
 • Skæv næseskillevæg
 • Akut-og kronisk betændelse i næse- bihuler
 • Næsepolypper

Halsen:

 • Kikkertundersøgelse gennem næsen til den øverste del af halsen (fiberlaryngoskopi)
 • Ultralydsundersøgelse af hals eller ansigt
 • Klumpfornemmelse i halsen
 • Hæshed
 • Hoste
 • Hævelser i ansigt eller på hals

Operationer i fuld bedøvelse:

 • Dræn i trommehinde hos børn (tubulation)
 • Fjernelse af polypper (adenotomi)
 • Formindskelse af halsmandler (tonsillotomi)
 • Fjernelse af mindre forandringer i hud og slimhinder
 • Lukning af mindre huller i trommehinden (myringoplastik)
 • Reduktion af næsemuslinger (conchotomi)
 • Klip af stramt tungebånd hos større børn
 • Andre mindre operationer/undersøgelser som ikke kan foretages i lokalbedøvelse

Operationer i lokalbedøvelse:

 • Biopsi/fjernelse af mindre forandringer i hud og slimhinder
 • Biopsi/fjernelse af næsepolypper
 • Dræn i trommehinde hos voksne (tubulation)
 • Klip af stramt tungebånd hos nyfødte

Henvisning til andre aktører:

 • CT- og MR-skanning samt skintigrafi
 • Henvises til øre-næse-halsafdelingerne i Region Hovedstaden ved behov herfor herunder ved mistanke om kræft i øre-næse-hals området
 • Egen læge ved behov
 • Andre speciallæger ved behov

Attester og anmeldelser:

 • Speciallægeerklæringer
 • Arbejdsskadeanmeldelser (høreskader)

Behov for akut behandling

Klinikken har reserveret flere akutte tider hver dag. Udenfor telefontiden eller hvis klinikken holder lukket kan man kontakte egen læge.

Læs mere

Tidsbestilling og ventetid

Der afsættes normalt 10 min til en almindelig konsultation og 10 min til en akut konsultation. Der er mulighed for at anmode om mere tid.

Læs mere

Undersøgelser & behandlinger

Vi tilbyder undersøgelser og behandlinger indenfor specialet øre-næse-halssygdomme samt offentlig høreapparatbehandling

Læs mere

Praktiske genveje & links

Find relevante links til vores samarbejdspartnere, forbund, organisationer vi er medlem af og andre relevante genveje her.

Læs mere